Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Boeddha Centre verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van de diensten van Boeddha Centre, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Boeddha Centre verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM WIJ UW GEGEVENS NODIG HEBBEN?

Boeddha Centre verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast gebruikt Boeddha Centre uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een aankoop van een artikel van onze website.

HOE LANG BOEDDHA CENTRE GEGEVENS BEWAART?

Boeddha Centre bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Boeddha Centre verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dit geval zal dat onze alleen vervoerder Postnl zijn, daar wij uw gekochte artikel naar u willen verzenden, hebben zij uw adresgegevens nodig.

Op de website van Boeddha Centre worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Boeddha Centre gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Boeddha Centre. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Bijvoorbeeld met het contactformulier en wanneer u opnieuw een bestelling wil plaatsen voor de toekomst. Informatie wordt nooit met andere partijen gedeeld.

BEVEILIGING

Boeddha Centre neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Boeddha Centre maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certifcaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Boeddha Centre verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, of via contact@boeddhacentre.nl. Boeddha Centre is een website van Instituut EszenzZ. Wij zijn als volgt te bereiken:

Instituut EszenzZ
Boeddha Centre
Dorpsstraat 84-86
1693 AH Wervershoof
KvK: 341920258
Tel: 0228 23 50 23 (algemeen nummer)