• De grootste bronzen collectie van Nederland!
  • 600+ bijzondere oosterse artikelen!
  • Beleef meer in onze sfeervolle fysieke winkel!
  • Elke vrijdag open tussen 12:00 en 17:00 uur!

Chenrezig Avalokiteshvara beelden te koop bij Boeddha Centre

 

Avalokiteshvara (Chenrezig) herinnert ons eraan dat ontwaken niet het vluchten is uit persoonlijke problemen, maar juist meer  het gaan omarmen van lastige levenssituaties met de liefde en compassie die in ons hart zit. Chenrezig is de Bodhisattva van liefde, mededogen, vreugde en gelijkmoedigheid. Een prachtig symboliek in je huis!

Onderstaande Chenrezig en Avalokiteshvara beelden zijn zeer divers en van een hoge kwaliteit. Of het nu resin is, of brons of koper. Van klein naar groot, van compact handwerk naar 24k vuurvergulde topstukken.

Kom eens kijken op afspraak in onze winkel!
Dan zie je én voel je wat je koopt.

 Wie is Chenrezig?


In het Mahayana-Boeddhisme is Avalokiteśvara of Avalokiteshvara (Chenrezig in het Tibetaans) een Bodhisattva die de compassie van alle Boeddha's belichaamt.

Avalokitesvara is waarschijnlijk de Bodhisattva die onder Boeddhisten het breedst wordt gerespecteerd. In het Vajrayana-Boeddhisme staat Avalokitesvara ook bekend als Padmapani, de Houder van Lotus.

De nauwkeurige oorsprong van de religieuze praktijken met betrekking tot Avalokitesvara is onduidelijk. Sommige Westerse geleerden hebben voorgesteld dat het concept Avalokitesvara, samen met veel andere bovennatuurlijke wezens in het Boeddhisme, werd gebaseerd op een hindoeïstische godheid die door Mahayana in het onderwijs van het Boeddhisme werd geabsorbeerd. Het woord Avalokita betekent "ziend" of "starend" en isvara betekent "heer" in het Sanskriet. Isvara is ook een bijnaam voor de hindoeïstische god Shiva, die ook een inspiratie voor Avalokitesvara in de kunst kan zijn geweest.

Volgens de Mahayana-doctrine is Avalokitesvara een wezen die alle gebeden van mensen in problemen aanhoort en zijn eigen Boeddhaschap uitstelt tot hij elk mens op aarde Verlichting heeft laten bereiken. Soetra's verbonden aan Avalokitesvara zijn onder andere de Lotus-soetra, in het bijzonder het 25e hoofdstuk, dat soms als Avalokitesvara-sutra wordt aangeduid.

Uit manuscripten van Dunhuang wordt duidelijk dat Avalokiteśvara in Tibet al een belangrijke rol speelde bij het transformeren van preboeddhistische begrafenisriten naar Boeddhistische rituelen. Een van deze teksten uit de negende eeuw bevat al de aan hem opgedragen mantra 'Om mani padme hum'.

De echt grote devotie voor Avalokiteśvara begint in de periode van de tweede verspreiding van het Boeddhisme in Tibet vanaf het begin van de elfde eeuw. Avalokiteśvara wordt dan opnieuw gepositioneerd in het pantheon met nieuwe teksten en vormen. Een zeer belangrijke rol daarbij speelde daarbij de tekst van de Mani kabum. In de klassieke Tibetaanse traditie is die tekst geschreven in de zevende eeuw door Songtsen Gampo en daarna als terma-document verborgen. Feitelijk en strikt historisch is de tekst van de Mani kabum geschreven in de twaalfde en dertiende eeuw met nog enkele belangrijke aanvullingen uit de veertiende eeuw.


Wie is Avalokiteshvara?


Tibetaans Boeddhisme


In het Tibetaans Boeddhisme was Karma Pakshi (1204-1283), de tweede in de lijn van de Karmapas, de eerste die geacht werd een emanatie van Avalokiteśvara te zijn. Bekender is echter de positie van de Dalai Lama als emanatie van Avalokiteśvara. Voor veel gelovige Tibetanen is de overtuiging dat de Dalai Lama de emanatie is van Avalokitesvara even fundamenteel als voor een orthodox Christen de opvatting dat Jezus de zoon van God is. Toch is deze emanatie-opvatting pas in de zeventiende eeuw door de vijfde Dalai Lama Ngawang Lobsang Gyatso (1617-1682) geformuleerd.

Hij positioneerde Avalokiteśvara niet alleen als de Bodhisattva van het mededogen, maar vooral - en anders dan in het geval van de Karmapa - met terugwerkende kracht ook als de beschermer van Tibet en de centrale figuur in de Tibetaanse geschiedenis. Deze notie verbond hij met een lijn waarin de drie grote Dharma-koningen van Tibet (Tri Songtsen Gampo, Tri Songdetsen en Tri Ralpachen), die verantwoordelijk worden gehouden voor de introductie van het Boeddhisme in Tibet, eveneens incarnaties werden van Chenrezig, evenals de epische held Gesar uit het Epos van koning Gesar.

Op de plaats van een vroegere burcht uit de zevende eeuw liet de vijfde Dalai Lama een nieuw paleis bouwen dat hij het Potala noemde, naar het Potolaka, de naam voor het mythische paleis van Avalokiteśvara. Op die manier werd het instituut Dalai Lama de menselijke vorm van de Bodhisattva/beschermer van Tibet en werd een verbinding gemaakt tussen de Dalai Lama's en het prehistorische verleden van Tibet.

In het Chinese volksgeloof wordt de vrouwelijke Quan Yin geïdentificeerd met Avalokiteshvara als Bodhisattva van het mededogen. Het heilige geschrift dat bij uitstek bij Guanyin hoort is de Dabeizhou.

Als beeld wordt Chenrezig op veel verschillende manieren weergegeven. Soms met 1000 armen en meerdere hoofden, zoals de foto hierboven laat zien. Zijn 1000 duizend gewapende vorm heeft elf hoofden met drie niveaus afnemend in grootte met zijn gezicht naar buiten aan beide zijden. Het vertegenwoordigt zijn aldoordringende blik. Het is het toornige hoofd van de Bodhisattva of Power, Vajrapani, waarvan de niet aflatende dynamische kracht en macht van Avalokitesvara in het voordeel van alle wezens helpt via de hoofden.