• De grootste bronzen collectie van Nederland!
  • 600+ bijzondere oosterse artikelen!
  • Beleef meer in onze sfeervolle fysieke winkel!
  • Elke vrijdag open tussen 12:00 en 17:00 uur!

Bronzen Boeddha beelden te koop bij Boeddha Centre

 

Een Boeddha beeld draagt niet alleen een prachtig symboliek met zich mee, maar is ook een rustgevende aanvulling in je persoonlijke huisstijl. Het herinnert je er aan om met aandacht je leven te leven in dit specifieke nu-moment.

Onze bronzen beelden zijn van een hoogwaardige kwaliteit en onderscheiden zich vaak qua design, bewerking en kleurstelling ten opzichte van de beelden die we vaak elders tegenkomen.


Bij Boeddha Centre tref je dus meer exclusieve Boeddha beelden aan. Sterker nog, veel beelden zijn unieke kunstwerken en worden gemaakt door ambachtslieden uit het verre Oosten. Zeker de stonework en goldface exemplaren zijn uniek omdat ze met de hand zijn gemaakt en afgewerkt.  Zo heb je vrijwel altijd iets speciaals in huis!

Neem snel een kijkje in het totaaloverzicht (twee pagina's) van onze exclusieve Boeddha beelden!


kijk verder op pagina 2


Wie is Boeddha?

 

Een Boeddha is iemand die complete en volledige verlichting gerealiseerd heeft. 
Boeddha verwijst niet naar een persoon, maar naar de hoogste bewustzijnstoestand. De betiteling Boeddha verwijst naar een niveau van bewustzijn, maar is beslist geen titel. 


Gedurende het proces van bevrijding merkt men allereerst dat lichaam, gedachten en gevoelens voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Daardoor is er geen werkelijke basis voor een ego of ‘zelf’. Door dit te realiseren, voelt men zich niet langer als een doelwit en wordt leed niet langer persoonlijk genomen omdat er gezien wordt dat er geen persoon bestaat.


Met de naam 'Boeddha' wordt vaak de stichter van het Boeddhisme aangeduid: Gautama Boeddha.
Het woord Boeddha in de taal Pali omvat de begrippen 'de ontwaakte', 'de verlichte' en 'degene met een allesomvattend inzicht'. 

 Wie is de historische Boeddha?

 

De historische Boeddha ‘Sakyamuni’ werd rond het jaar 560 voor Chr. geboren in een koninklijke familie, waar hij werd omringd door rijkdom en schoonheid. Hij had de beste voorwaarden voor een geestelijke ontwikkeling.
De teksten beschrijven hem als groot, sterk en met blauwe ogen.
 

Jarenlang hield zijn familie al het storende ver uit de buurt van de jonge prins Siddharta Gautama, totdat hij op zijn 29e levensjaar voor het eerst zelf het paleis verliet. Hij ontmoette op drie opeenvolgende dagen eerst een door pijn gekwelde, lijdende zieke, toen een volkomen gebrekkige bejaarde en ten slotte een dode. Dat waren dingen die hij nooit eerder had meegemaakt en hij leed zelf voor het eerst in zijn leven. Hij realiseerde zich op dat moment dat niets blijvend was, en zulke vormen van leed bij het leven van de wezens horen. Na een ontmoeting met een man die in een toestand van verdieping zat, wist hij plotseling dat hij datgene op het spoor was waar hij in zijn leven naar zocht. Daarop verliet hij zijn paleis, werd geen koning, om te leren mediteren in de wouden en bergen van Noord-India. Na een zesjarige zoektocht naar de onvoorwaardelijke waarheid herkende hij, terwijl hij in diepe meditatie verbleef, de natuur van zijn geest en bereikte hij verlichting op de plek die tegenwoordig Bodh Gaya heet in Noord-India.

De lessen van Boeddha maken wezens vreugdevol, vriendelijk en angstloos. Het wordt in diverse Oost-Aziatische landen beschouwd als de belangrijkste levensbeschouwing. Sinds het begin van de jaren '70 heeft in het Westen deze diepzinnige Boeddhistische visie met zijn omvangrijke en diverse methoden zeer veel mensen geïnspireerd.

Boeddha geeft les op een manier die het direct toepasbaar maakt in ons dagelijks leven. Het maakt een ervaring van blijvend geluk mogelijk. Het Boeddhisme kent geen dogma’s maar moedigt juist aan tot het stellen van kritische vragen. Door het gebruik van de juiste meditaties wordt het intellectuele begrip van het onderricht tot een persoonlijke ervaring gemaakt. Aanvullende methoden verstevigen daarnaast het bereikte niveau van meditatie. Het doel van Boeddha’s onderricht is de volledige ontwikkeling van het inherente potentieel van zowel lichaam, spraak en geest. Door zijn onderricht wordt de Boeddha gezien als een tijdloze spiegel van de inherente kwaliteiten van de eigen geest.Uitleg over het Boeddhisme

 

Het Boeddhisme heeft een vreedzame invloed op de maatschappij.
In Boeddhistische culturen zijn deugden als het streven naar vriendelijkheid, compassie, harmonie, kalmte en acceptatie duidelijk aanwezig. Ook vreugde en uitbundigheid worden in Boeddhistische landen geaccepteerd. 

Het Boeddhisme heeft zich - na Nepal - geleidelijk over andere delen van Azië uitgebreid en heeft een centrale rol gespeeld in de spirituele, culturele en sociale ontwikkeling van de oosterse wereld: India, Japan, China, Thailand, Bali, Indonesië, Sri Lanka, Laos, Cambodja, Vietnam, Maleisië, Taiwan, Zuid-Korea, Korea, Bangladesh, Maleisië en Tibet. 
Het Boeddhisme telt wereldwijd ongeveer 415 miljoen aanhangers.
Ook in het Westen en in Nederland mag het Boeddhisme zich in een opmerkelijke belangstelling verheugen.

India is de bakermat van het Boeddhisme.
Daar leefde de Boeddha rond de vijfde eeuw voor Christus en kreeg hij steeds meer volgelingen: gewone mensen, maar ook rijke handelaren en koningen. 
Door hun financiële steun, kwamen monniken in het bezit van land en konden zij kloosters stichten. Keizer Ashoka is een van de kernfiguren uit de vroegere geschiedenis van het Boeddhisme.

 

In de derde eeuw voor Christus had hij invloed in grote delen van India. Geïnspireerd door de leer van Boeddha, beloofde hij een rechtvaardige en sociale maatschappij. Ashoka wordt het legendarische voorbeeld van een deugdzame Boeddhistische vorst.

Het Boeddhisme viert in India hoogtijdagen tussen de vierde en achtste eeuw. Het blijft belangrijk in het Pala rijk van Noordoost India. Het klooster van Nalanda heeft duizenden studenten, die van heinde en ver komen.

Als Turkse volkeren in de twaalfde eeuw plundertochten in het noorden van India organiseren, zijn de slecht beveiligde kloosters, met hun vele schatten, een gemakkelijk doelwit. Met het verdwijnen van de kloosters en de financiële steun van vorsten, is de basis van het Boeddhisme in India weg. Boeddhistische pelgrimage is de laatste jaren wel steeds belangrijker geworden, vooral ook vanuit andere delen van Azië.Houdingen van Boeddha

 

In tempels en bij mensen thuis staan veelal boeddhabeelden in meditatiezit. Deze beelden zijn omgeven door kaarsen, wierook, bloemen en schaaltjes met offergaven. Men brengt eer aan Boeddha, en aan de Boeddha in zichzelf, door een buiging voor hem te maken. Daarbij houdt men de handen voor de borst waarbij de handpalmen naar elkaar gericht zijn en de duimen naar binnen gekeerd.

 

8 Mei is de Jaardag van Boeddha. Het is traditie om op die dag een kaars voor hem te branden en dan een speciale wens te doen.

Onze exclusieve bronzen beelden worden gemaakt door vakmensen in landen zoals Thailand, India en Nepal.
Bekijk bijvoorbeeld ook eens deze video waarin u kunt zien hoe goldface beelden met de hand worden geschilderd. 

 

Meditatiezit 

In de meditatiezit raakt de Boeddha met de vingers van zijn rechterhand de aarde aan. Toen Boeddha bijna de verlichting bereikt had, probeerden kwade machten hem hiervan af te houden. Daarop raakte Boeddha met zijn rechterhand de aarde aan om deze als getuige op te roepen voor de waarheid van zijn woorden. Op dat moment werd de prins Siddhartha, Boeddha, de Verlichte.

 

de lachende boeddha

Ook wel “dikbuik Boeddha” genoemd.
Dit zijn Chinees-boeddhistische godenbeelden van rijkdom, voorspoed en geluk. De Chinese naam luidt Pu-Tai-Ho-Shang. Een lachende Boeddha staat voor geluk, blijheid, succes, welvaart en voorspoed. Men gelooft dat het meer geluk brengt als je af en toe over de dikke buik van Boeddha wrijft. 

 

Uiterlijke kenmerken:

  • Een bolvormige uitwas op het hoofd vormt het symbool van zijn grotere inzicht.
    Dit uitstulpsel is vermoedelijk afkomstig van een aloude hindoeïstische gewoonte van asceten om het haar in een knot op het hoofd te binden. Boeddha heeft ook een aantal jaren als asceet geleefd. 
  • Lange oorlellen, veroorzaakt door het dragen van zware oorsieraden, als teken van zijn koninklijke afkomst. 
  • De beelden hebben de ogen altijd gesloten. Dit symboliseert een houding van ingekeerdheid, ofwel een meditatiehouding.
  • Wanneer Boeddha op een troon zit, wordt het vorstelijk aspect benadrukt.

 Betekenis mudr'as van Boeddha

 

Een van de karakteristieken van Boeddhabeelden en van andere Boeddhistische figuren, is de houding van de handen, de houding heetde mudra. Iedere mudra heeft zijn eigen betekenis.
Dit zijn de meest voorkomende:

 

Dharmachakramudra 

Twee handen voor de borst met de wijsvingers en de duimtoppen tegen elkaar gedrukt.
Deze houding symboliseert het het in beweging zetten van het Wiel van de Leer.
Deze houding zie je vooral bij beelden die de historische Boeddha, Shakyamuni, voorstellen op het moment van de eerste prediking, en bij beelden van de hemelse Boeddha van het Centrum (het heelal), Vairochana genaamd. 

 

Bhumisparshamudra 

De rechterhand omlaag met de vingers naar beneden gericht en de handpalm naar het lichaam gekeerd.
Deze houding symboliseert de aanraking van de aarde.
De houding verwijst naar het moment dat de historische Boeddha de verlichting bereikte en daarbij de Aarde als getuige aanriep. Ook typeert deze houding de hemelse Boeddha van het Oosten, Akshobhaya. 

 

Varadamudra 

De rechterhand omlaag met de vingers naar beneden en de handpalm naar buiten gekeerd.
Dit is de handhouding van zegen en vrijgevigheid.
Hij toont de historische Boeddha in zijn dagelijkse activiteiten van zegenen, vrijgevigheid en afstandelijkheid.
Ook hoort deze houding bij de hemelse Boeddha van het Zuiden, Ratnasambhava. 

 

Dhyanamudra 

Beide handen in elkaar gevouwen in de schoot - de historische Boeddha in dagelijkse meditatie. Daarnaast is deze houding verbonden met de hemelse Boeddha van het Westen, Amitabha.

 

Abhayamudra 

De rechterhand opgeheven tot de hoogte van de borst, met de handpalm naar buiten gekeerd.
Dit is de handhouding van geruststelling.
Hij hoort bij de historische Boeddha in zijn dagelijkse activiteit van geruststelling en bij de hemelse Boeddha van het Noorden, Amoghasiddhi. 

 

Vitarkamudra 

De rechterhand opgeheven, de handpalm naar buiten gekeerd met duim en wijsvinger naar elkaar toe gebogen.
Dit is de houding van redenering, onderwijzen en discussie.
Gewoonlijk zie je die bij voorstellingen van de historische Boeddha in allerlei scènes van prediking.

 Boeddha betekenis attributen

 

Boeddha beelden kunnen allerlei attributen bij zich dragen of in hun handen vast houden of naast zich hebben die verschillende symbolische betekenissen bevatten.

Hieronder vind je een lijst met de meest voorkomende attributen en de betekenissen ervan.

 

Bal

De bal brengt rijkdom en voorspoed.

Bel

De bel geeft met de klank die langzaam weg ebt het vergankelijke karakter van alles aan.

 

Bal

Het goudklompje staat symbool voor financieel geluk.

knapzak

De knapzak staat voor veilig reizen.
Hij draagt een knapzak aan zijn zijde of over zijn schouder.

kralen

De kralenketting die bekend staan voor een nooit eindigende meditatie.
De kralenketting wordt eigenlijk Mala genoemd wat Boeddhistisch gebedssnoer betekent.
De mala met 108 kralen wordt gebruikt voor het reciteren of zingen van mantras.
Het getal 108 is het ideale getal voor alle doeleinden.

kinderen

Kinderen staan symbool voor vruchtbaarheid.
Dat kan ook zijn vruchtbaarheid in een relatie of het zoeken naar een baan.

levensstaf

De levensstaf is voor vertrouwen, goede balans en ondersteuning.

lotusbloem

De lotusbloem staat voor zuiverheid, verlichting, barmhartigheid en mededogen.

mantel

De mantel, het woord zegt al meer als genoeg.
De mantel biedt bescherming en geborgenheid en warmte.

medicijnballen

Medicijnballen staan voor gezondheid en voorspoed.

munten

Een Boeddha staand of zittend op een stapel munten is een beschermer van rijkdom.

parasol

Een zittende Boeddha heeft soms een parasol over zijn schouder.
Deze parasol staat voor een gelukkig huis en gezin.

perzik

Een perzik is het symbool van verbondenheid.

parel

Een parel staat voor gezondheid en schoonheid.

pijl en boog

Een pijl en boog staan symbool voor het vermogen zich met anderen te ver/binden.

prikstok

De prikstok bevrijdt de onwetende van hun karma wat ze bij hun geboorte hebben meegekregen.
Met zijn prikstokken brengt hij alle zielen die te langzaam zijn in beweging.

schaal/kom

Een schaal in zijn hand is vaak voor aalmoezen.
Het kan ook als een bedelnap worden gezien met het idee dat de monniken leven van wat wordt gegeven of geschonken wordt door anderen.

schelp

De schelp symboliseert het eeuwige oergeluid.

schildpad

De schildpad is een symbool van geluk en een lang leven.
De oude Chinese beschaving geloofde dat schildpad Kwei het universum had geschapen.

reizende boeddha

De Spirituele Reis Boeddha heeft een aantal symbolen.
Hij draagt in zijn ene hand een kalebas van verlichting aan een stok en in zijn andere hand een waaier in.
Ook draagt hij een gebedsketting gemaakt van kralen.
Deze reiziger draagt vaak een zak of tas bij zich.
hiermee verzamelt hij al het verdriet en ellende van de wereld.

staf en ringen

De sistrum, de staf met ringen, weerspiegelt mededogen en het vermogen alle wezens te beschermen.

waaier

Een waaier staat symbool voor geluk en vreugde.

kruik

Symbool van volheid, voldoen aan alle behoeften in het leven.
Er loopt eeuwig water uit en hoeft nooit te worden bijgevuld.

wilgentak

De wilgentak is het symbool om demonen en natuurrampen af te wenden.

zwaard

Met de kracht van het zwaard worden slechte eigenschappen van mensen geneutraliseerd.
Tegelijkertijd helpt het hen zuivere en goede eigenschappen te ontwikkelen.